X
تبلیغات
زولا

واگویه های تنهایی

یکشنبه 22 آذر‌ماه سال 1388 ساعت 01:34 ب.ظ

هفت پیکر

پس از اینکه خواندن مثنوی به پایان رسید،به دنبال کتابی بودم که بتونه جای خالی مولانا رو در کنارم پر کنه، یکی از دوستان خوش دل !کتاب هفت پیکر(بهرام نامه) نظامی رو بهم پیشنهاد کرد. هفت پیکر اثری گرانقدر از حکیم نظامی گنجه ای است که به غایت زیبا و خواندنی می باشد.کتاب با مدح خداوند،پیامبر اکرم،پادشاه ایران زمین و مدح اندرز و نصیحت آغاز و سپس به روایت زندگی بهرام گور پادشاه ایران زمین می پردازد. نظامی در سرودن اشعار توانا و به گونه ای دقیق به جزئیات در حین وصف ویژگی های اخلاقی بهرام و اطرافیانش،وصف قصرها و گنبدهای رنگین می پردازد که خواننده به زیبایی آنها را در ذهن خود به تصویر  می کشد.نظامی به زیبایی داستان زندگی بهرام و در آن میان هفت گنبد رنگین و هفت زن زیبا را به تصویر کشیده ،که آدمی حض میبرد و آفرین می گوید بر این شاعر پارسی گوی ! قصه هایی که بهرام شبانگاهان و در آغوش همسران زیبایش در گنبد های رنگین در هر یک از هفت شب هفته می شنود،بسیار زیبا  و عبرت آموز است و خواننده را به فکر وا میدارد. نظامی قطعا شاعری عاشقانه سرا و احساساتی نیز هست، وه که چه زیبا به وصف عشق های زمینی می پردازد!!!! به راستی که دست تمام فیلمنامه نویس های هالیوود را از پشت بسته است این نظامی گنجوی! بدون شک می توان ده ها و شاید صدها فیلم و تئاتر از این دفتر منظوم بیرون کشید،و چه مایه تاسف است که کم می شناسیم این آثار فاخرمان را و چه کم می خوانیم این حماسه ها و عاشقانه ها را !!!! در اینجا بخش هایی از این اشعار دلربا را می آورم: 

 

        همه  عالم تن است و ایران دل    نیست گوینده زین قیاس خجل

      چونکه ایران دل زمین باشد        دل ز تن به بود یقین باشد 

 

     خنده می داد دل که وقت خوش است    بوسه بستان که یار نازکش است

        چون که بر گنج بوسه بارم داد                من یکی خواستم هزارم داد

        گرم گشتم چنان که گردد مست       یار در دست و رفته کار از دست 

 

       بستان هرچه از منت کام است    جز یکی آرزو که آن خام است 

           رخ ترا ، لب ترا و سینه ترا         جز دری آن دگر خزینه ترا 

 

         هنرآموز کز هنرمندی      درگشایی کنی نه در بندی 

      هرکه زاموختن ندارد ننگ     در برآورد زآب و لعل از سنگ

                                           

                                                              مریم 22 آذر 88