واگویه های تنهایی

شنبه 23 آبان‌ماه سال 1388 ساعت 08:58 ق.ظ

بدون شرحی دیگر!

امبیولنس آژیرکشان راه خود را در بزرگراه باز می کند و ناگهان ماشین ها سعی می کنند خود را به پشت امبیولنس رسانده تا از فرصت طلایی و راه باز شده نهایت استفاده را ببرند ، باید ببینید این تقلا زدن زشت را در هنگام جلو زدن از همدیگر برای رسیدن به مسیر ویژه ! می خواهم بهتر برانم. 

 

آیا می دانید مقبره جلال آل احمد در مسجد فیروزآبادی و مقبره دهخدا در ابن بابویه شهر ری است؟ وظیفه مان است اگر می توانیم به زیارتشان رویم. می خواهم بروم زیارتشان.  

 

حلق کو نبود سزای آن شراب     آن بریده به به شمشیر و ضراب

دیده کو نبود ز وصلش در فره     آن چنان دیده سپید و کور به

گوش کان نبود سزای راز او         برکنش که نبود آن بر سر نکو

اندر آن دستی که نبود آن نصاب   آن شکسته به، به ساطور قصاب

آن چنان پایی که از رفتار او         جان نپیوندد به نرگس زار او

آن چنان پا در حدید اولیترست    کانچنان پا عاقبت درد سر است

                                                                 

                                                         مثنوی دفتر ششم

مریم23آبان88