واگویه های تنهایی

دوشنبه 6 دی‌ماه سال 1389 ساعت 03:07 ب.ظ

the doctors

من چقدر تعریف این برنامه وزین و دیدنی  the doctors  را بنمایم، این برنامه تلویزیونی که محصول کشور منفور، مرده، کثیف، بی نظم، مستکبر جهانی و فاسد آمریکا است!! توسط گروهی کافر از همه جا بی خبر تهیه می گردد، وتوسط شبکه mbc4 از شنبه تا 4 شنبه حدود ساعت 18:45به وقت ایران پخش میشود. چند شب پیش یکی از قسمتهای این برنامه درباره سلامتی و اعداد بود،  به عنوان مثال چند بار در روز مسواک زده بشه برای سلامتی خوبه؟ چند بار در هفته کودک خود را به حمام ببرید، بهتر است؟ در آخر گفتند اعداد در رابطه  با س ک س در هفته کدام است؟ در آن برنامه خانم دکتر دورگه با نمکی است که جواب این سئوال را با مایه ای طنز آمیز داد.

 قطعا همه ضرب المثل an apple a day keeps  a dr away  را شنیدید، خانم دکتر در پاسخ به این سئوال گفت:an orgasm a day keeps a dr away!!!

 

  و این هم فرازی از سخنان فروید:

"روان کاوی سومین ضربه ای است که به پیکر خودشیفتگی آدمیان وارد آمده است.کوپرنیک انسان را از مرکز عالم بیرون راند، داروین وی را واداشت تا به خویشاوندی خود با حیوانات اقرار کند و فروید نشان داد که عقل نیز در خانه خود فاقد سروری است !!"

 

   مریم6 دی 89