X
تبلیغات
زولا

واگویه های تنهایی

پنج‌شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 10:46 ب.ظ

ناز و نیاز

ناز و نیاز

گفتمش یارا مرا ناز می آید،نیازی هست؟  

 امشب از قلب نمورم ساز می آید،نیازی هست؟

گفتمش یارا مرا یاد تو امشب، برد از یادم،نیازی هست؟

  امشب از ناز خیالت رقص می آید مرا،آیا نیازی هست؟

گفتمش هستم نمودی،نیست بودم من،نیازی هست؟

  امشب از دروازه قلبت، بدیدم من بهشتم را، نیازی هست؟

گفتمش بیداری و خواب و خیالم،یاد توست،آیا نیازی هست؟

   امشب از فرط شعف، در حیرتم، آیا نیازی هست؟

گفتمش یارا دلدارا من نیم آن دختر مغرور وحشی،آیا نیازی هست؟

  امشب از اهلیت تو رام و بی تابم،نیازی هست؟

گفتمش یارا حجتی بنما مرا،آیا نیازی هست؟

  امشب از عطر طرب ،غرق شعف ،رام توام،حجتی بنما مرا،آیا نیازی هست؟

مریم 11 شهریور89