X
تبلیغات
زولا

واگویه های تنهایی

دوشنبه 18 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 12:05 ب.ظ

بدون شرح

*اسباب کشی به من نشون داد،که اجاره نشین های بیچاره چه میکشند با این هر سال اسباب کشیدن از این خانه به آن خانه،به مادر جان گفتم: بهتر است در عوامل موثر در ازدواجم خانه دار بودن داماد را نیز بگنجانم ! باور کنید تا به امروز برایم اهمیت نداشت،ولی سخت است اجاره نشینی،اگر نخواهم خیلی هم سخت بگیرم باید بگویم: ترجیحا خانه دار باشد! 

 

*خردنامه همشهری،در مرداد ماه ویژه نامه داستان چاپ کرده که بسیار وزین از آب در آمده است،چند تا از داستانک هایش بی نظیر است! 

 

*چندتایی کتاب خوب یادداشت کرده ام که بخرم، بد نیست شما نیز امتحانشان کنید:

شیخ ابوالحسن خرقانی-کریستین تورتل-عبدالمحمد روح بخشان

ببر سفید-ترجمه مژده دقیقی-نشر نیلوفر

خاطرات تانیا گیرشمن-ترجمه فیروزه دیلمقانی-بنیاد فرهنگ کاشان-سال89 

 

*در این خانه جدید اتاقم پنجره ندارد! اتاق قبلیم پنجره داشت،نمی دانم حال که فکر می کنم،می بینم آن روزها خیلی هم از پنجره به بیرون نگاه نمی کردم،پرده ها را کنار نمیزدم،اما اگر از پنجره به بیرون سرک نمیکشیدم، یا پرده ها را کنار نمیزدم ! همین وجود پنجره در اتاق خود دلگرمی بود. این موضوع را بگیرید دستمایه تعمیمش دهید به زندگی،به روابط انسانی،خیلی ها هستند که فقط گه گاه بهشان سر میزنیم،دیر دیر می بینیمشان اما وجودشان خود دلگرمی است،همین که هستند،همین حضور باعث می شود محکمتر پا بر زمین گذاریم!دلگرمتر!! با اطمینان تر ! 

                                                                          مریم18 مرداد89