X
تبلیغات
زولا

واگویه های تنهایی

شنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 09:21 ق.ظ

با سعدی

با شیخ اجل سعدی 

 

*هر چه به دل فرو آید،در دیده نکو نماید. 

 

*چون عاشق و معشوقی در میان آمد،مالک و مملوک برخاست. 

 

* نباید بستن اندر چیز و کس دل      که دل برداشتن کاریست مشکل 

 

*ز خود بهتری جوی و فرصت شمار    که با چون خودی گم کنی روزگار 

 

* طریق درویشان ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسلیم و تحمل. هر که بدین صفتها که گفتم موصوفست به حقیقت درویشست و گر در قباست ! اما هرزه گردی بی نماز هواپرست هوس باز که روزها به شب آرد در بند شهوت و شبها روز کند در خواب غفلت و بخورد هر چه در میان آید و بگوید هر چه بر زبان آید رندست وگر در عباست !

 

 

مریم18 اردیبهشت