واگویه های تنهایی

پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 07:22 ب.ظ

تو کجایی؟

بس هوا تاریک،

من دلم بی طاقت ،دل من بی تاب است

من چه تنها هستم ،و تو حاضر غایب!

مهر و احساس وجودم به هم آمیخت به ناگاه

و من از مهر تو سرشار ،منیت را زیر پا بنهادم !

من به خود می گویم:تا به کی مهر نهانی؟بس است!

تا به کی خواستنی پنهانی

من به ناگاه شدم پر ز شعور و خواهش

و تو چون ماه پناهنده شدی در پس ابر

و من شرمزده با تب و تابی رنجور

منتظر در پی پاسخ

تو کجایی؟!

مریم 13 اسفند88