واگویه های تنهایی

دوشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 11:12 ق.ظ

ترک ریش کن!

دفتر پنجم مثنوی هم به سلامتی به پایان رسید،اشعار مولانای عزیز آن قدر زیبا،شیرین و آموزنده است،که به راحتی نمی توان از آن گذشت.در اینجا چند بیت از زیباترین و زیرکانه ترین شعرهای دفتر پنجم را  آورده ام: 

 

*      آنچ بیند آن جوان در آینه           پیر اندر خشت می بیند همه

     پیر، عشق تست نه ریش سپید       دستگیر صد هزاران ناامید 

 

                                                             

* گر  به ریش و خایه مردستی کسی     هر بزی را ریش و مو باشد  بسی

       پیشوای بد بود آن بز شتاب                می برد اصحاب را پیش قصاب

     ریش شانه کرده که من سابقم         سابقی لیکن به سوی مرگ و غم

     هین روش بگزین و ترک ریش کن        ترک این ما و من و تشویش کن

     تا شوی چون بوی گل با عاشقان          پیشوا  و رهنمای گلستان

      کیست بوی گل؟دم عقل  و خرد           خوش قلاووز  ره ملک  ابد

 

 

مریم26 مرداد88